W dniu 21.04.2020 r. pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego.

Na realizację projektu Gmina otrzymała grant w wysokości 100 000,00 zł stanowiące 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. W ramach powyższego grantu zostanie zakupionych 40 laptopów do tarnobrzeskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

Zgodnie z umową projekt będzie realizowany w okresie 21 kwietnia 2020 r. do 21 października 2020 r.

Dokładnie 141 tabletów, które wypożyczone zostaną tarnobrzeskim uczniom na potrzeby zdalnej nauki, zakupi magistrat. Do Tarnobrzega trafi też 40 laptopów z programu “Polska Cyfrowa”.

- Coraz mniej realny wydaje się szybki powrót uczniów do szkół. Plan odmrażania gospodarki zaprezentowany przez rząd przewiduje dopiero w trzecim etapie, który nie wiadomo kiedy nastąpi, uruchomienie ale żłobków, przedszkoli i zajęć opiekuńczych w klasach I-III. Tymczasem, coraz bliżej koniec roku szkolnego, a wciąż wielu naszych uczniów nie może w pełni realizować podstawy programowej. Powód? Brak odpowiedniego sprzętu. Jak wynika z danych zebranych przez  dyrektorów szkół podstawowych i średnich wynika, że samych laptopów, bądź tabletów potrzeba ponad 400 -  mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Przed kilkoma dniami prezydent wystosował apel - prośbę do firm, instytucji oraz osób prywatnych o przekazywanie używanego, ale sprawnego sprzętu komputerowego, bądź nowego, ale niepotrzebnego na potrzeby tarnobrzeskich szkół. Sprzęt miałby być wypożyczony na czas zdalnego nauczania uczniom, którzy do dziś takowego nie posiadają. - Kilka osób na mój apel odpowiedziało, za co serdecznie dziękuję. Także rodzice, którzy mogli, zadbali o doposażenie swoich dzieci w odpowiednie sprzęty, do tego szkoły tymczasowo przekazały uczniom sprzęty ze szkolnych pracowni. Jestem też tuż po podpisaniu umowy na grant w wysokości 100 tysięcy złotych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu ,,Zdalna Szkoła” finansowanego z EFRR. Dzięki temu, że działaliśmy błyskawicznie, na co pozwalał program, i wraz ze złożeniem wniosku o grant wszczęliśmy procedury zakupowe, dosyć szybko powinniśmy mieć do rozdysponowania 40 laptopów. To jednak wciąż nie zaspokoi wszystkich edukacyjnych potrzeb. Na gminie ciąży obowiązek zapewnienia równego dostępu do edukacji publicznej, nie mogliśmy więc w tej sytuacji pozostać bezczynni. Zdecydowałem o zakupie brakujących 141 tabletów dla tarnobrzeskich szkół, które zostaną wypożyczone uczniom. Przeznaczymy na ten cel około 100 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej - dodaje prezydent Bożek. 

Grant przyznano Gminie Tarnobrzeg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa   na   lata   2014-2020   Osi   Priorytetowej   nr   1.   ,,Powszechny  dostęp   do   szybkiego Internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego

Wznawiamy handel na miejskim targowisku. Obwarowany będzie jednak pewnymi obostrzeniami, których bezwzględne przestrzeganie będzie warunkiem funkcjonowania targu. 

W poniedziałek, gdy w życie weszły złagodzenia niektórych obowiązujących do tej pory zakazów w związku z COVID-19, prezydent Tarnobrzega zwrócił się do mieszkańców o przekazanie swych opinii na temat możliwości wznowienia działalności miejskiego targowiska, ale tylko na z góry ustalonych zasadach. Post z pytaniem trafił do blisko 11-u tysięcy odbiorców, a na niemalże 300 komentarzy tylko trzy osoby wyraziły pewne obawy.  Tak więc, zgodnie z życzeniem mieszkańców, już od jutra (23 kwietnia) rusza handel na targowisku miejskim przy ulicy Kwiatkowskiego. Jak zapowiadał prezydent, ten będzie możliwy tylko pod pewnymi warunkami.

- Po pierwsze, jak planowaliśmy, a czego też mieszkańcy sobie życzyli, dając temu wyraz w komentarzach, handel rozkładamy na sześć dni w tygodniu, by rozładować tłok. O ile nad liczbą kupujących przebywających jednorazowo na placu targowym czuwać będzie zarządzający targowiskiem, chcemy też uniknąć tłumu oczekujących przed bramą. Dlatego proszę mieszkańców, by nie wszyscy od razu pierwszego dnia ruszyli na targowisko. Wciąż obowiązuje nas główna zasada wprowadzona w czasie epidemii - zostań w domu! Pamiętajmy, wyjście na targ tylko w celu zrobienia niezbędnych zakupów, nie w celach towarzyskich! Zakupy róbmy szybko, by inni nie musieli długo oczekiwać w kolejce przed bramą - apeluje prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Wśród komentarzy mieszkańców pojawiały się i takie o umożliwienie handlu artykułami z każdej branży, jakie do tej pory pojawiały się w ofercie sprzedających, jednak dla bezpieczeństwa zdecydowano, by na początek uruchomić tylko sprzedaż artykułów rolnych i spożywczych. Podobnie z godzinami otwarcia, na początek pozostają zwyczajowo przyjęte 6.00 - 13.00. Stąd prośba do osób niepracujących, by zakupy zaplanować w inne niż sobota dni, tak, by w soboty umożliwić to osobom, które na tygodniu pracują.

- Nie wykluczamy wprowadzania stopniowo zmian, zarówno dotyczących godzin otwarcia targowiska, czy poszerzania asortymentu, ale wszystko uzależniamy od kilku czynników. Zarówno od wytycznych rządu, sytuacji epidemiologicznej w naszym regionie, ale też od  poważnego podejścia handujących i kupujących do zasad, jakie obowiązywać będą na targowisku - podkreśla prezydent Bożek. 

Od czwartku, 23 kwietnia, aż do odwołania, na targowisku miejskim przy ul. Kwiatkowskiego obowiązywać będą następujące zasady:

  • handlowanie od poniedziałku do soboty w wyłączeniem dni wolnych;
  • sprzedaż wyłącznie artykułów rolnych i spożywczych;
  • zważywszy na powierzchnię targowiska dopuszcza się zorganizowanie maksymalnie 50 stoisk, na każde stoisko maksymalnie 3 kupujących (liczba kupujących kontrolowana będzie na bramie, dlatego otwarta będzie tylko jedna brama); 
  • kupującym udostępniony będzie płyn do dezynfekcji rąk lub rękawiczki;
  • zarówno kupujący, jak i sprzedający obowiązkowo muszą mieć rękawiczki, a także poprawnie założone maseczki;
  • niestosowanie się do powyższych zasad skutkować będzie usunięciem z targowiska.

W związku z wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. obowiązkiem zakrywania ust i nosa poza miejscem zamieszkania miasto podjęło się zakupu i dystrybucji pakietów ochronnych dla mieszkańców. Do każdego gospodarstwa w Tarnobrzegu trafią dwie maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekujący.

- Dostosowujemy swoje działania zarówno do aktualnej sytuacji, w tym dynamiki wzrostu zachorowań w mieście, ale też do aktualnie obowiązujących wytycznych. W związku z wprowadzeniem obowiązku zakrywania ust i nosa poza miejscem zamieszkania zdecydowaliśmy o zaopatrzeniu mieszkańców w maseczki. Będą to maseczki wielokrotnego użytku, certyfikowane. W pakietach, jakie do mieszkańców trafią, będzie też płyn do dezynfekcji rąk o pojemności 300 ml. Płyn został pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid. Dołączymy do tego też parę rękawiczek -  informuje prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Kiedy pakiety trafią do mieszkańców? To uzależnione jest od terminu dostawy zamówionych przez miasto artykułów ochronnych. - Liczymy, że do końca tygodnia zamówienie do nas dotrze, wówczas od najbliższego poniedziałku rozpocznie się dystrybucja. Do rozdania będzie 17 tysięcy pakietów. Zapotrzebowanie oszacowaliśmy na podstawie deklaracji śmieciowych. Za dystrybucję na osiedlach podmiejskich odpowiedzialni będą przewodniczący osiedli wspierani przez OSP, w mieście zadania tego podjęły się spółdzielnie mieszkaniowe, Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Siarkowiec” oraz TTBS. Przygotowania pakietów wolontariacko podjęli się urzędnicy. Za włączenie się w to zadanie wszystkim już teraz serdecznie dziękuję - dodaje prezydent Bożek.