Wczorajsza niedziela poświęcona była mieszkańcom Sobowa. Podczas spotkania w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej poruszonych zostało wiele zagadnień z obszaru edukacji, służby zdrowia, działalności OSP oraz sportu.

Mieszkańcy dopytywali o dalsze funkcjonowanie szkół, a w szczególności kuchni oraz stołówki, zgłosili problem zbyt rzadkich połączeń komunikacyjnych pomiędzy osiedlem, a Tarnobrzegiem. Podkreślali również, że ośrodek zdrowia działa niewystarczająco do ich potrzeb.

Poruszony został także temat wspierania Ochotniczej Straży Pożarnej, lokalnego sportu oraz tego, czy z budynków użyteczności publicznej mieszkańcy będą mogli korzystać na dotychczasowych zasadach.

W Państwa głosy wsłuchiwałem się z uwagą. Cieszy mnie fakt, że dyskusja przy współudziale moich kandydatów do Rady Miasta Tarnobrzega była merytoryczna oraz wyważona, bo przecież tylko w ten sposób można dojść do znalezienia jak najlepszych rozwiązań.

Na Państwa pytania starałem się udzielić rzetelnych odpowiedzi. Zapewniłem, że jeśli obejmę Urząd Prezydenta Miasta nie będę likwidował zaplecza gastronomicznego w szkołach. Pochylę się nad strażakami, którzy są silną, zwartą grupą nierzadko ratującą ludzkie mienie i życie. Doceniam Waszą pracę i zaangażowanie.
Nie wycofam się także ze wspierania sportu, z naciskiem na dzieci i młodzież.

Zdaję sobie również sprawę, że trzeba usprawnić komunikację - po to m.in.rozmowy z sąsiednimi gminami, by w kooperacji z nimi sprostać oczekiwaniom mieszkańców powiatu ziemskiego oraz grodzkiego.

Był również czas na indywidualne rozmowy, przyjrzenie się osiedlu, które może być wzorcem. Tworzycie je Wy i wspólnie o nie dbacie. To widać. Razem z moimi kandydatami na radnych, którzy będą Waszymi przedstawicielami, dziękuję za obecność. Idźmy Razem dla Tarnobrzega.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Tarnobrzega na moją:

Konwencję Wyborczą

Konwencja odbędzie się:

24 września 2018 r. godz.1700

Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2

W poprzednim wpisie przedstawiłem Wam, drodzy tarnobrzeżanie, jedną z propozycji związanych z zagospodarowaniem jeziora. Wraz z zespołem tworzącym mój komitet „Razem dla Tarnobrzega”, po konsultacjach z fachowcami, a przede wszystkim wsłuchując się w Wasz głos, mam gotowy, możliwy do zrealizowania plan na to, by Jezioro Tarnobrzeskie otrzymało to, co jemu, a także ludziom którzy ciężką, wieloletnią pracą oraz poświęceniem je tworzyli, po prostu się należy. Musimy pamiętać o tym, że jezioro powstało na gruzach kopalni, która była potęgą, najważniejszym zakładem pracy, budowała miasto w każdej jego sferze.

Oto nasza koncepcja:

 • budowa drogi opaskowej, a na jej bazie również ciągów komunikacyjnych wokół jeziora umożliwiających wprowadzenie ruchu dwukierunkowego z uwzględnieniem potrzeb osób pieszych i rowerzystów (ścieżka pieszo-rowerowa);
 • budowa oświetlonej promenady wzdłuż jeziora (pomiędzy brzegiem a drogą opaskową z uwzględnieniem lokalizacji pawilonów handlowych i gastronomicznych);
 • zagospodarowanie terenów obok Mariny z przeznaczeniem na pole campingowe i carawaningowe (powstanie infrastruktury biwakowej tj. węzła sanitarnego z ciepłą wodą, stacji zasilających w energię elektryczną, zaplecza kuchennego, boiska do gry w siatkówkę plażową oraz plażową odmianę futbolu soccer beach, nowe miejsca na ognisko i grilla);
  • poprawa czystości piasku na plaży;
  • przebieralnie plażowe wraz z budową toalet;
  • miejsca parkingowe wraz z likwidacją opłat wjazdowych i wprowadzeniem strefy płatnego parkowania;
 • wsparcie stowarzyszeń i klubów działających na terenie jeziora: Jacht Klubu Kotwica (budowa falochronu przy kei, zakup sprzętu szkoleniowego), Klubu Kajakowego Jezioro (budowa przystani kajakowej wraz z hangarami na sprzęt, szatniami i toaletami);
 • sukcesywne zasilanie terenów wschodniej części jeziora
  w infrastrukturę techniczną;
  • budowa deptaka i ścieżek do nordic-walkingu;
  • utworzenie stanowisk - łowisk dla wędkarzy od strony kanału wlotowego znajdującego się w południowej części jeziora (wsparcie dla PZW);
 • zagospodarowanie terenów pod sezonową stadninę i szkółkę konną (partner stowarzyszenie Esteka).

W urzędzie miasta są już gotowe projekty, m.in. na pole namiotowe. Trzeba je wykorzystać.

Źródła finansowania: Budżet Miasta, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Regionalny Program Operacyjny, Polski Fundusz Rozwoju, Fundusze norweskie.

Tarnobrzeg przedsiębiorczy.

Zadbam o jezioro, które daje Tarnobrzegowi ogromne możliwości. W oparciu o współpracę z fachowcami, przedstawicielami środowiska żeglarskiego, a także po rozmowach z osobami, które nad jeziorem wypoczywają, przygotowałem konkretny plan zagospodarowania Jeziora Tarnobrzeskiego. Współtworzyli go kandydaci do rady miasta z mojego komitetu „Razem dla Tarnobrzega”. Sukcesywnie będę przedstawiał te rozwiązania.

Stworzenie bazy noclegowej.

Dawny budynek biurowy Kopalni Machów, spółki należącej do gminy, zaadaptujemy na hostel z 50 miejscami noclegowymi.
Kandydat na radnego z mojej listy - Konrad Goliszek - proponuje, by obiekt oddać w dzierżawę inwestorowi, który będzie mógł liczyć na ulgi.

Atutem budynku jest jego położenie, taras widokowy, zaplecze kuchenne oraz konferencyjne.

Przykładem może być choćby adaptacja starej jednostki wojskowej na hotel w Górze Kalwarii.