Helena i Dariusz - wakacyjna miłość przerodziła się w związek na życie... Poznali się w Zamościu, gdzie młodzież pracowała przy odbudowie miasta. Oboje uczniowie tarnobrzeskiego liceum, w którym Dariusz rozpoczął pracę po studiach. Szli razem, jako nauczyciele - on nauczyciel historii w tarnobrzeskim LO, "Koperniku" ona nauczycielka w szkole podstawowej. Przyszedł czas, że Darek został dyrektorem "Kopernika". Dyrektorem, który miał czas dla każdego ucznia. Bo dla niego wartością jest każdy człowiek.
W życiu prywatnym dbali o to samo.
Kiedy na świat przyszła Ala, a po siedmiu latach Ola, oboje potrafili dać dzieciom miłość i wsparcie, pomimo że całym sercem zaangażowani byli w pracę zawodową. Dariusz i Helena, jako para, jako rodzice, jako nauczyciele oraz wychowawcy pokoleń są zawsze razem.
Razem są od momentu, kiedy Darek zaczął działać jako samorządowiec, bo politykiem nigdy nie był. Helena wspiera, ma pomysły, weryfikuje i dzieli się swym doświadczeniem. Dialog jest wyznacznikiem ich związku. Tak było zawsze, tak jest nadal. Rozmawiają, rozwiązują problemy, wychowali wspaniałe córki. Pracują uczciwie. Zawsze Razem!

Są fundamentem, który może przełożyć się również na Tarnobrzeg. Bo przecież zaczyna się od rodziny.

W piątkowy wieczór – 12 października odbyło się spotkanie Kandydata na Prezydenta Miasta Dariusza Bożka z prezesami i przedstawicielami Organizacji Pozarządowych. W rzeczowej dyskusji podnoszono wiele problemów, z jakimi borykają się stowarzyszenia. Choć jest w nich olbrzymi potencjał twórczy i chęć do pracy na rzecz środowiska i jego mieszkańców, brakuje wsparcia ze strony władz miasta.

Nowopowstałym i krótko działającym organizacjom trudno przebić się w kolejce po nikłe środki finansowe. W wielu przypadkach nie mają umiejętności i doświadczeń w aplikowaniu o dofinansowanie własnych projektów w ramach różnych funduszy i programów. Sugerowano powołanie Rady/Forum w strukturach UM, w ramach której spotykaliby się regularnie przedstawiciele Organizacji Pozarządowych z pracownikami komórki UM powołanej do ich obsługi. Służyłoby to wymianie doświadczeń, wzajemnemu wsparciu i współpracy w zakresie podobnych inicjatyw, a także niwelowałoby niezdrową rywalizację. Ponadto ze strony miasta oczekuje się szkoleń w zakresie pisania wniosków w różnych konkursach: miejskich, wojewódzkich, krajowych czy ogłaszanych przez UE. Oczekiwana byłaby również fachowa pomoc księgowa, która wspierałaby stowarzyszenia w rozliczaniu projektów.

Poruszano też problem bardzo już rozpowszechnionych, niestety nie w Tarnobrzegu, spółdzielni, które mogą zatrudniać ludzi mających problemy z zatrudnieniem, samorealizacją, często wykluczonych społecznie. Doskonale spełniłyby się w wielu dziedzinach życia, także w różnych służbach miejskich Tarnobrzega i zapewniły środki do życia znacznej grupie ludzi.

To tylko część naszych propozycji zaadresowanych do organizacji pozarządowych. Chcemy działać z nimi.

Wśród nas są osoby niepełnosprawne. Dzieci, młodzież, dorośli, rodzice, którzy żyją dla... Do pokonania mają wiele barier oraz przeciwności losu. Wiem, że to bardzo delikatne i wrażliwe tematy, ale należy o nich rozmawiać.
To właśnie Wy sami mówicie o swoich potrzebach.
Oto moja odpowiedź na Wasze głosy:

  • efektywne i racjonalne działanie administracji samorządowej, etapowa likwidacja barier architektonicznych,
  • powołanie pełnomocnika ds. osób starszych i niepełnosprawnych przy prezydencie miasta,
  • wspieranie sportu osób niepełnosprawnych,
  • budowa placu zabaw dostosowanego do dzieci niepełnosprawnych,
  • współpraca z placówkami, które od lat edukują, kształcą i dbają o to, by dać swym podopiecznym poczucie wartości.

Drodzy tarnobrzeżanie, praca w samorządzie to duża odpowiedzialność. Jeśli wykonywana jest z oddaniem, zaangażowaniem oraz konsekwencją, przynosi efekt. Skuteczność w działaniu, przedsiębiorczość oraz twórczość to elementarne cechy, którymi powinien charakteryzować się prezydent Tarnobrzega oraz radny Rady Miasta.
Dajmy naszemu miastu szansę, by móc działać „Razem dla Tarnobrzega”. Powiedzmy tak w formie symbolicznego krzyżyka, stawianego na listach wyborczych. Tak dla ludzi, którzy są odpowiedzialni, tak dla moich kandydatów do Rady Miasta.

 

Dbać o rozwój dzieci i młodzieży, być dla nich wsparciem, kroczyć obok każdego dnia pokazując, co jest ważne i wartościowe, jak można śmiało bronić tego, co uważają za słuszne… nawet jeśli trzęsą się ze strachu, oddawać cząstkę siebie swoim Uczniom.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu, aby wszelka wdzięczność i dobre słowa, które płyną dzisiaj do Państwa, dawała siłę i radość na dalsze codzienne chwile. Życzę zdrowia oraz wytrwałości na zawodowej DRODZE.

Z poważaniem Dariusz Bożek