infos2Ukazał się nowy numer Informatora Seniora. Publikacja adresowana do seniorów przygotowywana jest wraz z tarnobrzeskimi seniorami.

W opracowywanie Informatora Seniora, publikacji wydawanej przez samorząd Tarnobrzega, aktywnie włączają się adresaci tegoż wydawnictwa, sami seniorzy.  – Chcemy, by Informator Seniora ze swymi treściami trafiał w oczekiwania seniorów właśnie. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, gdy w opracowaniu każdego kolejnego numeru uczestniczyć będą sami zainteresowani – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Szósty numer Informatora, który właśnie trafił do dystrybucji, przygotowany został już we współpracy z seniorami. Zadania podjął się Jan Palacz, przewodniczący Zespołu ds. Kultury Rady Seniorów, który przedstawił propozycje tematów do poruszenia w tym numerze. Wszystkie zostały uwzględnione. - Pachnący jeszcze farbą drukarską Informator zawiera swoiste kompendium wiedzy z zakresu  zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności seniorów.  Prócz tego, w jednym miejscu zawarte zostały przydatne adresy i telefony do placówek służby zdrowia,  pomocy społecznej, ale i kultury. Z łatwością będziemy mogli  wyszukać i skorzystać  z możliwości i ofert przygotowanych pod potrzeby i zainteresowania osób starszych – mówi Ewa Grabowska, Sekretarz Rady Seniorów  w Tarnobrzegu.

Przedstawiciele Rady Seniorów w Tarnobrzegu zapraszają wszystkie osoby „w sile wieku” do włączenia się w przygotowanie kolejnych numerów Informatora Seniora. - Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z obecnym wydaniem Informatora, tarnobrzescy seniorzy pomogą nam zredagować kolejną edycję. Liczymy na propozycje tematów do następnych numerów – dodaje Ewa Grabowska z tarnobrzeskiej Rady Seniorów. Wszelkie sugestie i pomysły można składać w siedzibie Klubu Seniora w Tarnobrzegu przy pl. B. Głowackiego 34.

Informator Seniora rozprowadzany jest bezpłatnie za pośrednictwem Rady Seniorów, Uniwersytetu  Trzeciego Wieku, MOPR-u, a także innych tarnobrzeskich placówek i instytucji.

MHMam nadzieję, że o Tarnowskich ludzie nie zapomną – powiedział Jan A. Tarnowski, głowa rodu założycieli Tarnobrzega, odbierając od prezydenta Dariusza Bożka oficjalne podziękowania za doprowadzenie do finalizacji przejęcia przez miasto słynnej Kolekcji Dzikowskiej. Spotkanie miało miejsce w sobotę, 12 czerwca.

Wizyta Jana Artura Tarnowskiego, syna ostatniego właściciela dzikowskich dóbr w Tarnobrzegu, w rodzinnej siedzibie Tarnowskich, Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu, miała miejsce w związku z promocją biografii Marii z Czetwertyńskich Tarnowskiej. Wydanie tej najnowszej publikacji Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, traktującej o jednej z najbardziej niezwykłych w historii Polski kobiet, sfinansował Jan A. Tarnowski właśnie. Nie jest to jedyny gest Jana Tarnowskiego świadczący o tym, jak emocjonalne więzy łączą Tarnowskich z Tarnobrzegiem. To dzięki wieloletnim staraniom Jana Tarnowskiego, wykonawcy testamentu ojca, udaje się sfinalizować przejęcie przez miasto słynnej Kolekcji Dzikowskiej. Z powodów zdrowotnych Jan Tarnowski nie mógł uczestniczyć 1 czerwca br. w spotkaniu w Tarnobrzegu z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim, podczas której nie tylko poinformowano o rządowym wsparciu zakupu przez miasto Kolekcji Dzikowskiej, ale i podpisano symboliczny dokument. Podczas sobotniego spotkania promocyjnego dopełniono więc powinności. Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek wręczył Janowi A. Tarnowskiemu pamiątkowy grawerton w dowód uznania za gest Rodu Tarnowskich, będący nie tylko spełnieniem woli ostatnich państwa na Dzikowie, Róży i Artura hr. Tarnowskich, ale mający też olbrzymi wkład w ratowanie narodowego dziedzictwa kulturowego. - Wolą pańskiego ojca było, by gromadzona przez rodzinę Kolekcja Dzikowska, w przedwojennej Polsce będąca jedną z najcenniejszych w kraju, na którą obecnie składają się szczęśliwie ocalone z historycznych zawirowań, wieloletnimi staraniami pana odzyskane znamienite dzieła sztuki, a także słynna kolekcja miniatur, nie została rozporoszona po świecie. Dzięki pana współpracy z samorządem Tarnobrzega część spuścizny Rodziny Tarnowskich pozostanie w rodowej siedzibie w Tarnobrzegu. Tym samym dopełnia się słowo Artura hr. Tarnowskiego dane przed laty społeczności tego miasta. W imieniu tarnobrzeżan bardzo dziękuję – podkreślił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Jak zaznaczył Jan A. Tarnowski, starania o odzyskiwanie dzieł składających się na Kolekcję Dzikowską, a zdeponowanych w wielu muzeach w Polsce, zajęło ostatnie trzydzieści lat jego życia. – Dobrze, że się udało, chociaż jeszcze nie wszystko. Mam nadzieję, że w bliskiej przyszłości powrócą także rzeczy z Łańcuta i z rzeszowskiego muzeum. One także zostaną tutaj, w Tarnobrzegu, na pamiątkę. Mam nadzieję, że ludzie szybko nie zapomną – mówił wzruszony  senior rodu, Jan A. Tarnowski odbierając grawerton.

***

Więcej informacji nt. samej najnowszej publikacji Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega pt. “Maria hr. Tarnowska (1880-1965)” autorstwa Jolanty Adamskiej na stronie MHMT: https://mhmt.pl/publikacja-maria-hr-tarnowska-1880-1965/