Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Będzie on także zawierać dane dotyczące pomocy publicznej udzielonej na projekty termomodernizacyjne czy wymianę pieców. CEEB ma wspierać walkę ze smogiem. Za jego budowę odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Każdy budynek (mieszkalny i niemieszkalny), który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, złożenie deklaracji. jest obowiązkowe

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku (mieszkalnego i niemieszkalnego) posiadającego źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Ile masz czasu na złożenie deklaracji?

  • Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.
  • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Jak możesz złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć:

  • elektronicznie - wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij

Potrzebujesz Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.

  • Papierowo -  wzór deklaracji w formie papierowej dostępny jest tu:

http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=293&layout=2&page=0

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega przy
    ul. Mickiewicza 7 sektor A; sala 1; stanowisko 5
  • listownie na adres Urząd Miasta Tarnobrzega; ul. Mickiewicza 7;
      39-400 Tarnobrzeg

Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.

Więcej informacji: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq?fbclid=IwAR1mTyjYKdPMBTTAN9iNmGoqEbG2wMRCgoWjmrZFCt1ttJM-EawKnc8s3AU

MarekGosztyłaMarek Gosztyła, były radny miejski, a przede wszystkim doświadczony menadżer w branży drogowej, niegdyś szef Rady Nadzorczej RDM, został nowym prezesem tej spółki miejskiej. 

Nowy prezes Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. może się pochwalić znakomitym wykształceniem adekwatnym do obejmowanego właśnie stanowiska i bogatym doświadczeniem. A to najlepszy kapitał, jaki może wnieść do miejskiej spółki.

Z wykształcenia inżynier budowy dróg i doświadczony menadżer w branży drogowej, magister inżynier budowy dróg i mostów, ukończył studia podyplomowe z finansów na WSIZZ Rzeszów, studium mini-MBA Uniwersytet Łódzki/University of Maryland, studia podyplomowe MBA IFG w Instytucie Francuskim, studia podyplomowe z inżynierii ruchu drogowego i audytu BRD na Politechnice Krakowskiej, studia podyplomowe z Zarzadzania Projektami na Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera i ostatnio studia podyplomowe Coaching i NLP na WSIZZ Rzeszów. Posiada uprawnienia zawodowe do projektowania, wykonawstwa i nadzoru w budownictwie drogowym i konstrukcyjnym, jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Niezależnym Konsultantem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR/FIDIC. Od zakończenia studiów czynny zawodowo, również jako projektant w dziedzinie dróg i bezpieczeństwa ruchu (BRD), w tym również jako projektant głównych dróg na terenie Tarnobrzega (m.in. Wisłostrada, Sikorskiego, Mickiewicza, Warszawska). Karierę zawodową rozpoczynał w TPB BudoCOP w Tarnobrzegu, pracował jako Kierownik Budowy w STRABAG SA, następnie jako Prezes Zarządu RPRD Rzeszów i Dyrektor Obszaru Drogowego na Polskę firmy SKANSKA S.A oraz Dyrektor Oddziału i Kontraktu w EUROVIA S.A . Swoje usługi menedżerskie świadczył również dla kilku mniejszych firm drogowych z kapitałem polskim.

Marek Gosztyła zasiadając w Radzie Miasta Tarnobrzega I i V kadencji (lata 1990-1994 i 2006–2010) pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej, w tym samym czasie przewodniczył Radzie Nadzorczej Rejonu Dróg Miejskich. To także znany nie tylko z działań na swoim osiedlu społecznik, członek tarnobrzeskich stowarzyszeń m.in. Jacht Klubu Kotwica i Klubu Kajakowego „Jezioro Tarnobrzeg”.