Wypłata dodatku do wynagrodzenia oraz zapewnienie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Na realizację tych zadań DPS przy ul. Kurasia otrzymał grant z NFZ.

Wysokość przyznanego grantu to dokładnie 5 858,61 zł. Kwota może i niewielka, ale zgodnie z założeniami projektu, z którego granty przyznawano, do wypłaty dodatku uprawniona jest jedna pielęgniarka zatrudniona w DPS przy ul. Kurasia w Tarnobrzegu. – Granty przyznawane były dla personelu pielęgniarskiego domów pomocy społecznej, który w czasie pandemii świadomie nie podejmował dodatkowej pracy, rezygnując tym samym z dodatkowego wynagrodzenia, a wszystko w trosce o bezpieczeństwo pacjentów – mówi Maria Wrzos, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia w Tarnobrzegu.

Granty przyznawane były w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Zdrowia – Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie.

Miasto Tarnobrzeg podpisało umowę o powierzenie grantu dla DPS jako współrealizator projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” (bez wkładu własnego).

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie kontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

  1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  2. numer identyfikatora oraz hologram,
  3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

  • •             poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
  • •             poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
  • •             w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.