RODPo dwóch latach przerwy powrócił konkurs „Wzorowy Ogród Działkowy”. Od 18 do 26 lipca komisja konkursowa, której przewodniczyłem, oceniała Rodzinne Ogrody Działkowe. Do konkursu zgłosiły się wszystkie ROD-y z terenu miasta.
Konkurs ma na celu przede wszystkim zachęcić zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych do dbałości o ROD-y, zachęcić mieszkańców, działkowców do dbałości o swoje ogródki działkowe. Ale do dbałości nie tylko w kontekście podejmowania prac porządkowych, ale także prac organizacyjno-technicznych i wprowadzania rozwiązań zmierzających do poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa pracy.
Ocenie poddano wszystkie ROD-y z terenu Tarnobrzega: Miechocin, Kamionka, Związkowiec, Siarkopol, Mokrzyszów, Wymysłów, Nadole. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 sierpnia w czasie miejskich dożynek.