ping mistrzostwa polskiW Tarnobrzegu, stolicy królowych tenisa stołowego - zawodniczek Enea Siarka Tarnobrzeg, w dniach 27-28 listopada odbędą się Mistrzostwa Polski dziennikarzy w tym popularnym sporcie.

Zamienią klawiatury komputerów, mikrofony na tenisowe rakietki, zamiast ciętym językiem popiszą się mocnym serwisem! Doskonale radzą sobie z zawiłymi tematami, trudnymi rozmówcami, czy podobnie okiełznają piłeczki pingpongowe?

- Do rywalizacji stanie 11 reprezentantów redakcji z całej Polski. Do udziału zgłosili się dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Z Tarnobrzega zobaczymy reprezentantów Tygodnika Nadwiślańskiego i Radia Leliwa. Spodziewamy się pasjonującego widowiska – do kibicowania dziennikarzom zaprasza Bogusław Szwedo, prezes Radia Leliwa, który wraz ze Zbigniewem Nęckiem, szkoleniowcem zawodniczek KTS Enea Siarka Tarnobrzeg, podjęli się organizacji mistrzostw. Organizację wydarzenia wspierają też: Miasto Tarnobrzeg, Enea, Polski Związek Tenisa Stołowego.

Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym rozegrane zostaną w dniach 27-28 listopada, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Godziny rozgrywek na plakacie.

Kule, balkoniki, specjalistyczne łóżka, pionizatory i wiele innych. Olbrzymi wybór nowego i nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego już jest do dyspozycji potrzebujących takiego wspomagania mieszkańców miasta. W czwartek, 21 listopada otwarto w Tarnobrzegu bezpłatną wypożyczalnię.

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego powstała w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu o wartości nieco ponad 1 milion 300 tysięcy złotych, z czego MOPR pozyskał blisko 1 milion 200 tysięcy złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych, ale także zwiększenie wiedzy i umiejętności opiekunów w kwestii opieki nad osobami niesamodzielnymi. W ramach projektu skorzystać można
z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu, ale też z bezpłatnego transportu, montażu oraz instruktażu obsługi wypożyczonego sprzętu. Projekt zakłada również indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów faktycznych dotyczące pielęgnacji i rehabilitacji niesamodzielnych osób z wykorzystaniem sprzętu oferowanego w ramach działalności wypożyczalni.

Oferta wypożyczalni robi wrażenie. Sprzęty są nowe i wysokiej klasy. Od przyszłego roku przybędą nowe. Osoby zainteresowane wypożyczeniem muszą posiadać zaświadczenie lekarskie, a także wypełnić dokumentację projektową.   Szczegółowych informacji na temat projektu i możliwości skorzystania z niego udzielają pracownicy biura projektu, które mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 102, tel. 15-856-76-31.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wypożyczalni, biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.mopr.pl (zakładka Wypożyczalnia).

Dla osób, które nie mają możliwości dotrzeć do wypożyczalni lub biura projektu, lub mają trudności z wypełnieniem formularzy pracownicy MOPR oferują pomoc w ich wypełnieniu w miejscu zamieszkania pacjenta, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

IMG 6053 resize  IMG 6069 resize 

Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego i Wspomagającego mieści się przy ulicy Kościuszki 30 (za budynkiem dawnego internatu LO), a czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, w soboty 9.00-13.00. Kontakt telefoniczny: 15 856 76 41

Punkt powstał w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”, a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu: 1 387 269,24 zł
Wartość dofinansowania UE: 1 179 178,85
Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnobrzeg - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

przewodnikkkPAP zainteresował się przewodnikiem po Tarnobrzegu wydanym z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Informacja wzbudza coraz większą ciekawość.

Polska Agencja Prasowa zainteresowała się publikacją „Tarnobrzeg na wyciągnięcie ręki. Przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących”. Przewodnik został entuzjastycznie przyjęty przez tarnobrzeżan dotkniętych dysfunkcją wzroku, ale też spotkał się z pozytywnym odbiorem ogółu opinii publicznej. Teraz o tarnobrzeskim przewodniku w brajlu dowiadują się w całym kraju.

Wydawnictwo przygotował rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych dzięki przychylności, a także współfinansowaniu projektu przez Gminę Tarnobrzeg. – Wydawnictwo w brajlu, może jest to drobna sprawa wobec całego wachlarza zadań gminy, ale jakże istotna dla tak wielu osób. W samym tylko Tarnobrzegu żyje ponad 200 mieszkańców cierpiących z powodu poważnych wad wzroku. A miasto jest także dla nich, nie możemy o tym zapominać – podkreśla prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

W imieniu prezydenta miasta oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zapraszam na otwarcie Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, które odbędzie się w czwartek, 21 listopada 2019 r. o godz. 10.00, przy ul. Kościuszki 30 (budynek za dawnym internatem LO, była siedziba telewizji miejskiej) w Tarnobrzegu.

Punkt powstał w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”, a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu: 1 387 269,24 zł

Wartość dofinansowania UE: 1 179 178,85

Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnobrzeg - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi dla 500 niesamodzielnych mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy ze  względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia. Celem projektu jest też zwiększenie wiedzy i umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi u 90 opiekunów.

W ramach projektu skorzystać można z następujących form wsparcia:

  • bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych;
  • bezpłatny transport do i z miejsca zamieszkania;
  • usługa montażu oraz instruktażu obsługi wypożyczonego sprzętu;
  • indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów faktycznych, dotyczące pielęgnacji i rehabilitacji niesamodzielnych osób z wykorzystaniem sprzętu oferowanego w ramach działalności wypożyczalni.

Wypożyczalnia mieści się w Tarnobrzegu przy ulicy Kościuszki 30, czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00, w soboty 9:00-13:00. Tel.  15 856 76 41

Rekrutacja beneficjentów do projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” (osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni) prowadzona będzie od dnia 21.11.2019r. Szczegółowych informacji na temat projektu i rekrutacji udzielają pracownicy biura projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, pokój 102, tel. 15-856-76-31.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w wypożyczalni, biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.mopr.pl (zakładka Wypożyczalnia). Dokumenty rekrutacyjne należy składać w wypożyczalni.

Dla osób, które nie mają możliwości dotrzeć do wypożyczalni, biura projektu lub mają trudności z wypełnieniem formularzy rekrutacyjnych pracownicy MOPR oferują pomoc w ich wypełnieniu w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.