W imieniu prezydenta miasta oraz Okręgowego Zarządu Związku Żołnierzy – Górników Represjonowanych Politycznie zapraszam na uroczystość związaną z upamiętnieniem represjonowanych politycznie przedstawicieli górniczego stanu, która odbędzie się w środę, 4 grudnia 2019 roku o godzinie 10.30 przy rondzie Żołnierzy Górników, znajdującym się na skrzyżowaniu ulic Mikołaja Kopernika i 11-go Listopada w Tarnobrzegu.

Po uroczystości nastąpi przejście do kościoła pw. św. Barbary, gdzie o godzinie 11.00 biskup diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz odprawi mszę świętą w intencji górniczej braci,
a pod pamiątkową tablicą poświęconą żołnierzom - górnikom złożone zostaną wiązanki kwiatów.

Każdego roku w Barbórkę, obchodzący swoje święto górnicy nie zapominają o represjonowanych politycznie i ich tragicznym losie, który przez wiele lat dotykał setki tysięcy młodych osób, także mieszkańców Tarnobrzega, kierowanych do przymusowej pracy w kopalniach węgla, rud uranu i kamieniołomach.

74264Chcesz mieć udział w upiększaniu tarnobrzeskiego świątecznego drzewka? Prezydent miasta zaprasza mieszkańców do wspólnego ubierania choinki.

- Poczujmy, że to nasze miasto. Nie moje, nie spółki, która od lat dba o zawieszenie świątecznych dekoracji, ale każdego z nas. Ubierzmy razem naszą choinkę – do udziału we wspólnym ubieraniu miejskiej choinki zaprasza prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Zaproszenie kierujemy do starszych i młodszych mieszkańców miasta, do każdego indywidualnie, ale też do uczestników Domu Dziennego Pobytu, Domu Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, słuchaczy UTW, do tarnobrzeskich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, średnich, ale też studentów!

Wystarczy przygotować odpowiednio dużą (minimum 30 cm wysokości), ale też trwałą i odporną na warunki atmosferyczne ozdobę. Na pewno naszej tarnobrzeskiej choince będzie w niej do twarzy! Ozdoby zawiesimy w czwartek, 5 grudnia na naszej miejskiej choince na placu Bartosza Głowackiego. Na dekoracje czekać będziemy już od godziny 9.00.  Zapewniamy świąteczną atmosferę i miłe niespodzianki!

W dn. 28 listopada br. w godzinach popołudniowych po zamknięciu Urzędu Miasta Tarnobrzega do magistratu wpłynęło drogą mailową oświadczenie firmy Energopol - Szczecin S.A. o odstąpieniu od umowy dotyczącej zadania: "Budowa Obwodnicy miasta Tarnobrzega".

Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone po pismach Gminy Tarnobrzeg do Wykonawcy, w których Gmina wzywała do ponaglenia prac wyznaczając konkretny termin. Wykonawca nie spełnił żądania Gminy, natomiast złożył przedmiotowe oświadczenie, które Gmina kwestionuje, gdyż należy wskazać, że w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał żądania zawartego w ponagleniu, Gmina Tarnobrzeg ma podstawy do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Zatem odstąpienie od umowy przez wykonawcę, należy traktować jako reakcję na niemożność wykonania zleconego zadania. 

Gmina Tarnobrzeg podejmuje stosowne kroki, w celu dokończenia procedury budowy obwodnicy, a także rozstrzygnięcia niniejszej sprawy w tym uzyskania kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy.

KongresJuż w najbliższy czwartek, 28 listopada, w Jasionce k. Rzeszowa Podkarpacki Kongres Gospodarczy. Patronat honorowy nad wydarzeniem, które zgromadzi samorządowców oraz przedstawicieli biznesu z regionu, ale też gości z kraju objął Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Podczas Kongresu omawiane będą bieżące i strategiczne tematy około-gospodarcze regionu południowo wschodniej Polski. Głównymi osiami tematycznymi będą rozwój największych miast regionu, strefy ekonomiczne oraz inteligentne specjalizacje a także rynek pracy, urbanistyka i turystyka.

Gospodarczy kontekst wydarzenia da możliwość spotkania się przedstawicielom różnych biznesowych obszarów z regionu oraz nawiązania relacji z gośćmi Kongresu z kraju.

Nie można także zapomnieć o ważnej funkcji jaką będzie próba pierwszych podsumowań strategicznych działań biznesowych podjętych w roku bieżącym oraz planów na rok przyszły.

Ważnym elementem tego wydarzenia jest wręczane Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. Jest to nagroda wręczana laureatom konkursu, którego organizatorem jest Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. W konkursie mogą brać udział firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego przynajmniej dwa lata bez względu na ich wielkość czy formę prawną.

Dodatkowym wydarzeniem odbywającym się w ramach Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego będzie prezentacja produktów na targach spożywczych „Smaczne bo Podkarpackie”.

Równolegle do PKG jako niezależne wydarzenia odbędzie się Future Energy Forum. Jest to kongres poświęcony strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii. Wydarzenie ma na celu wspieranie inicjatyw i działań wpływających na zmiany w sektorze energetycznym, gazowym i paliwowym.

mlodzPrezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz pełniący obowiązki komendanta miejskiego policji w Tarnobrzegu nadkom. Marek Pietrykowski w obecności dziennikarzy oficjalnie podziękowali Nikoli, Mateuszowi i Kacprowi - trójce nastolatków z Tarnobrzega, którzy nie wahali się ani chwili, gdy znaleźli pieniądze. Przekazane policji znaleziska trafiły do właścicieli.

Spotkanie w magistracie, w którym uczestniczyli też bliscy oraz nauczyciele nastolatków odbyło się w środę, 27 listopada. – Dziękujemy w tak oficjalny sposób, w blasku fleszy, ponieważ warto takie szlachetne postawy promować. Szczególnie w dzisiejszym świecie, gdy dominują informacje o nagannych postawach, złych rzeczach – mówił prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Zwracając się do bohaterów środowego spotkania podkreślił, że mimo młodego wieku swoją postawą nastolatkowie pokazali, że w tym szalonym, zwariowanym świecie można być człowiekiem uczciwym, być człowiekiem dobrym.

Na ręce obecnych na spotkaniu w magistracie mam nastolatków złożył gratulacje także dla rodziców za wspaniałe wychowanie dzieci. – To na rodzicach ciąży obowiązek wychowania i wpojenia zasad funkcjonowania w społeczeństwie. Dobre wychowanie wynosi się z domu. Składam więc podziękowania za to, co ci młodzi ludzie dostali od Państwa, od rodziców – mówił prezydent. Zaznaczył, że w procesie wychowania dużą rolę odgrywa też szkoła, która wspiera rodziców. – Gratuluję też wychowawcom oraz nauczycielom takich uczniów, pięknych postawą młodych ludzi. 

Pełniący obowiązki komendanta miejskiego policji w Tarnobrzegu nadkomisarz Marek Pietrykowski gratulował nastolatkom obywatelskich postaw. Słowa uznania skierował również do ich rodziców. - Portfel z gotówką znaleziony w miejscu, gdzie nikt nie widzi, mógłby stanowić pokusę, by sobie go przywłaszczyć. Oni postąpili inaczej. Przekazali znalezione rzeczy policji, dzięki czemu dokumenty i gotówka trafiły do prawowitych właścicieli – mówił nakomisarz Pietrykowski.

Z gratulacjami pośpieszył również o. Wojciech, katecheta w LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu, do którego uczęszcza Nikola. - W świecie, w którym wciąż słyszymy o wielu złych rzeczach warto dostrzegać dobro. Cieszę się, że Nikola pokazała piękno dobroci, które jest w drugim człowieku, by to dobro mogło się rozprzestrzeniać – podkreślił zakonnik.

Jak przyznali sami, nieco speszeni młodzi bohaterowie, żadne z nich nawet przez chwilę nie pomyślało, by zatrzymać znalezione pieniądze. Dlaczego? - Bo warto być uczciwym – mówią zgodnie.