W piątkowy wieczór – 12 października odbyło się spotkanie Kandydata na Prezydenta Miasta Dariusza Bożka z prezesami i przedstawicielami Organizacji Pozarządowych. W rzeczowej dyskusji podnoszono wiele problemów, z jakimi borykają się stowarzyszenia. Choć jest w nich olbrzymi potencjał twórczy i chęć do pracy na rzecz środowiska i jego mieszkańców, brakuje wsparcia ze strony władz miasta.

Nowopowstałym i krótko działającym organizacjom trudno przebić się w kolejce po nikłe środki finansowe. W wielu przypadkach nie mają umiejętności i doświadczeń w aplikowaniu o dofinansowanie własnych projektów w ramach różnych funduszy i programów. Sugerowano powołanie Rady/Forum w strukturach UM, w ramach której spotykaliby się regularnie przedstawiciele Organizacji Pozarządowych z pracownikami komórki UM powołanej do ich obsługi. Służyłoby to wymianie doświadczeń, wzajemnemu wsparciu i współpracy w zakresie podobnych inicjatyw, a także niwelowałoby niezdrową rywalizację. Ponadto ze strony miasta oczekuje się szkoleń w zakresie pisania wniosków w różnych konkursach: miejskich, wojewódzkich, krajowych czy ogłaszanych przez UE. Oczekiwana byłaby również fachowa pomoc księgowa, która wspierałaby stowarzyszenia w rozliczaniu projektów.

Poruszano też problem bardzo już rozpowszechnionych, niestety nie w Tarnobrzegu, spółdzielni, które mogą zatrudniać ludzi mających problemy z zatrudnieniem, samorealizacją, często wykluczonych społecznie. Doskonale spełniłyby się w wielu dziedzinach życia, także w różnych służbach miejskich Tarnobrzega i zapewniły środki do życia znacznej grupie ludzi.

To tylko część naszych propozycji zaadresowanych do organizacji pozarządowych. Chcemy działać z nimi.

Wśród nas są osoby niepełnosprawne. Dzieci, młodzież, dorośli, rodzice, którzy żyją dla... Do pokonania mają wiele barier oraz przeciwności losu. Wiem, że to bardzo delikatne i wrażliwe tematy, ale należy o nich rozmawiać.
To właśnie Wy sami mówicie o swoich potrzebach.
Oto moja odpowiedź na Wasze głosy:

  • efektywne i racjonalne działanie administracji samorządowej, etapowa likwidacja barier architektonicznych,
  • powołanie pełnomocnika ds. osób starszych i niepełnosprawnych przy prezydencie miasta,
  • wspieranie sportu osób niepełnosprawnych,
  • budowa placu zabaw dostosowanego do dzieci niepełnosprawnych,
  • współpraca z placówkami, które od lat edukują, kształcą i dbają o to, by dać swym podopiecznym poczucie wartości.

Drodzy tarnobrzeżanie, praca w samorządzie to duża odpowiedzialność. Jeśli wykonywana jest z oddaniem, zaangażowaniem oraz konsekwencją, przynosi efekt. Skuteczność w działaniu, przedsiębiorczość oraz twórczość to elementarne cechy, którymi powinien charakteryzować się prezydent Tarnobrzega oraz radny Rady Miasta.
Dajmy naszemu miastu szansę, by móc działać „Razem dla Tarnobrzega”. Powiedzmy tak w formie symbolicznego krzyżyka, stawianego na listach wyborczych. Tak dla ludzi, którzy są odpowiedzialni, tak dla moich kandydatów do Rady Miasta.

 

Dbać o rozwój dzieci i młodzieży, być dla nich wsparciem, kroczyć obok każdego dnia pokazując, co jest ważne i wartościowe, jak można śmiało bronić tego, co uważają za słuszne… nawet jeśli trzęsą się ze strachu, oddawać cząstkę siebie swoim Uczniom.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu, aby wszelka wdzięczność i dobre słowa, które płyną dzisiaj do Państwa, dawała siłę i radość na dalsze codzienne chwile. Życzę zdrowia oraz wytrwałości na zawodowej DRODZE.

Z poważaniem Dariusz Bożek

Czym jest kultura w życiu człowieka? Dlaczego nie można o niej zapominać? Dlatego, że wśród mieszkańców Tarnobrzega jest wiele utalentowanych osób? Istnieją również inicjatywy, do których należy powrócić. O tym między innymi w tym spocie.