nb535 945 660 - „Niebieski telefon” uruchomiony zostanie 23 listopada. Inicjatywa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu adresowana jest głównie do dzieci, które doświadczyły przemocy w domu lub w szkole.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu uruchamia „Niebieski telefon”. Telefon zaufania dedykowany jest głównie dzieciom, które doświadczyły przemocy w domu lub w szkole, ale placówka zachęca do sięgania po podany numer również dorosłych, rodziców i nauczycieli, którzy byli świadkami stosowania przemocy wobec dzieci. Dyżur przy telefonie, nr 535 945 660, będą pełnić pracownicy tarnobrzeskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we wtorki w godz. 16.00 – 18.00 i w czwartki w godz. 11.00 – 13.00.

Ostatnie statystyki są zatrważające. W czasie pandemii aż 27 proc. dzieci doświadczyło przemocy w domach. Co dziesiąte dziecko doświadczyło jej ze strony swoich najbliższych. Tyle samo zostało wykorzystanych seksualnie. Instytucje, które zostały powołane, by nieść pokrzywdzonym dzieciom i młodzieży pomoc, nie pozostają wobec tych doniesień bierne. Ogólnopolską kampanię „Zakrywaj usta, ale nie milcz, gdy widzisz przemoc” zainicjowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Na lokalnym podwórku odpowiedzią na ten problem jest właśnie „Niebieski telefon” zorganizowany przez Poradnię.