przewodnikkkPAP zainteresował się przewodnikiem po Tarnobrzegu wydanym z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Informacja wzbudza coraz większą ciekawość.

Polska Agencja Prasowa zainteresowała się publikacją „Tarnobrzeg na wyciągnięcie ręki. Przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących”. Przewodnik został entuzjastycznie przyjęty przez tarnobrzeżan dotkniętych dysfunkcją wzroku, ale też spotkał się z pozytywnym odbiorem ogółu opinii publicznej. Teraz o tarnobrzeskim przewodniku w brajlu dowiadują się w całym kraju.

Wydawnictwo przygotował rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych dzięki przychylności, a także współfinansowaniu projektu przez Gminę Tarnobrzeg. – Wydawnictwo w brajlu, może jest to drobna sprawa wobec całego wachlarza zadań gminy, ale jakże istotna dla tak wielu osób. W samym tylko Tarnobrzegu żyje ponad 200 mieszkańców cierpiących z powodu poważnych wad wzroku. A miasto jest także dla nich, nie możemy o tym zapominać – podkreśla prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

W imieniu prezydenta miasta oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zapraszam na otwarcie Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, które odbędzie się w czwartek, 21 listopada 2019 r. o godz. 10.00, przy ul. Kościuszki 30 (budynek za dawnym internatem LO, była siedziba telewizji miejskiej) w Tarnobrzegu.

Punkt powstał w ramach projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”, a współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu: 1 387 269,24 zł

Wartość dofinansowania UE: 1 179 178,85

Beneficjentem projektu jest Gmina Tarnobrzeg - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi dla 500 niesamodzielnych mieszkańców miasta Tarnobrzega, którzy ze  względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia. Celem projektu jest też zwiększenie wiedzy i umiejętności opieki nad osobami niesamodzielnymi u 90 opiekunów.

W ramach projektu skorzystać można z następujących form wsparcia:

  • bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych;
  • bezpłatny transport do i z miejsca zamieszkania;
  • usługa montażu oraz instruktażu obsługi wypożyczonego sprzętu;
  • indywidualne szkolenia praktyczne dla opiekunów faktycznych, dotyczące pielęgnacji i rehabilitacji niesamodzielnych osób z wykorzystaniem sprzętu oferowanego w ramach działalności wypożyczalni.

Wypożyczalnia mieści się w Tarnobrzegu przy ulicy Kościuszki 30, czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18:00, w soboty 9:00-13:00. Tel.  15 856 76 41

Rekrutacja beneficjentów do projektu „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” (osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni) prowadzona będzie od dnia 21.11.2019r. Szczegółowych informacji na temat projektu i rekrutacji udzielają pracownicy biura projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, pokój 102, tel. 15-856-76-31.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w wypożyczalni, biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.mopr.pl (zakładka Wypożyczalnia). Dokumenty rekrutacyjne należy składać w wypożyczalni.

Dla osób, które nie mają możliwości dotrzeć do wypożyczalni, biura projektu lub mają trudności z wypełnieniem formularzy rekrutacyjnych pracownicy MOPR oferują pomoc w ich wypełnieniu w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

W alfabecie brajla,  z rycinami dotykowymi, z dużą czcionką drukowaną. Ukazał się pierwszy przewodnik po Tarnobrzegu adresowany do osób niewidomych i słabowidzących. Tarnobrzeg jest drugim, po Rzeszowie, miastem na Podkarpaciu, który ma takie wydawnictwo.

Publikacja „Tarnobrzeg na wyciągnięcie ręki. Przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących”  powstała w ramach projektu „Tarnobrzeg otwarty dla turysty z dysfunkcją narządu wzroku” dofinansowanego ze środków Gminy Tarnobrzeg i ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych. Promocja przewodnika odbyła się 18 listopada w filii audiowizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu.

Tylko w tej jednej bibliotecznej agendzie z zasobów specjalnych korzysta ponad 60 osób z dysfunkcją wzroku. To świadczy o trafności takiej publikacji. To niesamowity przewodnik. Osoby mające duże problemy ze wzrokiem, bądź też niewidome, będą mogły poznać historię Tarnobrzega, będą mogły nareszcie „zobaczyć” swoje miasto poprzez dotyk – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Sami zainteresowani, korzystający ze zbiorów MBP przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących, już podczas promocji przewodnika wydali jego recenzję. – Jest bardzo dobrze wykonany. Zarówno ryciny, których można dotknąć, powiększony druk, tekst zapisany brajlem. Chapeau bas dla pomysłodawców, dla autora. Nigdy nie widziałam pomnika Bartosza Głowackiego. Teraz nareszcie mogę go sobie wyobrazić – przyznała jedna z uczestniczek spotkania promującego przewodnik.

Dostępny będzie między innymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

1 3
 DSC5178  DSC5190

Tarnobrzeżanie mogli zgłaszać uwagi i propozycje do Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030. Konferencję konsultacyjną zorganizowano 15 listopada 2019 r. w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.

W spotkaniu uczestniczyła między innymi wicemarszałek województwa Ewa Draus, a także samorządowcy z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego – prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł.

Zaproszenie do udziału w debacie nad najważniejszymi dla rozwoju regionu obszarami tematycznymi oraz celami prowadzonej polityki rozwoju skierowano do przedstawicieli instytucji publicznych, uczelni wyższych, partnerów społecznych i gospodarczych, a także młodzieży. – Spotykamy się z ludźmi, organizujemy proces regionalnej debaty, by każdy mieszkaniec województwa wiedział, że taki dokument powstaje, żeby był to dokument integrujący wszystkie środowiska w regionie. Zależy nam na tym, by był to dokument wspólny, a nie tylko napisany przez urzędników – zaznacza Paweł Wais, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego to, jak tłumaczył dyrektor Wais, dokument „matka”, z którego dopiero mają wynikać inne dokumenty samorządu województwa. Na jego podstawie powstanie m.in. regionalny program operacyjny. Już teraz, znając założenia strategii, wiadomo w jakich obszarach będzie można liczyć na środki finansowe.  - Turystyka i ekologia, to kierunki, na które prawdopodobnie będą fundusze. Tarnobrzeg, jako obszar poprzemysłowy, na pewno będzie chciał ubiegać się o finansowanie rewitalizacji.  Interesują też nas inne kierunki, jak rozwój strefy ekonomicznej, zapewnienie dobrych warunków do inwestowania w Tarnobrzegu, pozyskanie przedsiębiorców – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Każdy, kto nie mógł uczestniczyć w piątkowej konferencji, jeszcze może odnieść się do tworzonej strategii, zgodnie bowiem z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r., poz. 1295 t.j.) konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 trwają 35 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski do dokumentu można więc składać jeszcze do 4 grudnia br. Do wyboru jest kilka możliwości:

  • za pomocą elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce Strategia województwa.
  • pisemnie, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Rozwoju Regionalnego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście, w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, pok. 343A, w godzinach 7.30 – 15.30.

Antysmogowa manifestacja dzieci i młodzieży z tarnobrzeskich ze szkół i przedszkoli odbyła się w czwartek, 14 listopada, na placu Bartosza Głowackiego. Happening podsumował VII edycję projektu „Razem chrońmy nasze powietrze”. 

Słońce zaświeci, gdy przestaniesz palic śmieci!

Póki jest nadzieja zaprzestań śmieci palenia!

Nie wypalaj w piecu śmieci, bo trujesz tym swoje dzieci!

Uzbrojeni w takie transparenty młodzi mieszkańcy Tarnobrzega podsumowali tarnobrzeską edycję projektu „Razem chrońmy nasze powietrze”, którego celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Podkarpacia na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływu na  stan naszego zdrowia.

IMG 5761  IMG 5941