W obecności wicemarszałków Województwa Podkarpackiego Ewy Draus i Piotra Pilcha, podpisaliśmy umowę na budowę i rozbudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zmodernizowane i rozbudowane zostaną ulice – Żeglarska i Plażowa, na których poprawi się płynność ruchu oraz bezpieczeństwo pieszych. Cały projekt będzie realizowany za kwotę 13 017 712,00 złotych, z czego dofinansowanie z RPO WP to 8 667 467,55 złotych. Termin realizacji: I kwartał 2020 - II kwartał 2021 r.

d

Co dzieje się podczas weekendu w naszym mieście? Przede wszystkim zatrzymujemy się na moment po 1-szym tygodniu nowego roku szkolnego. Korzystamy z pogody, która wyjątkowo sprzyja, spotykamy się z kuchniami i smakami świata, a te podczas trwającej do dziś II Liga FoodTrucków.

Odkrywamy Tarnobrzeg przed gośćmi - podczas Konferencji Naukowej „Wielkie Rody Polsko-Litewskie. Wolni z wolnymi - Unia Lubelska 1569-2019 (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega) oraz podczas rodzinnej wizyty wiceministra sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz jego współpracowników.

t1 t2

O godzinie 4.45 na cmentarzu wojennym rozpoczęła się uroczystość przypominająca wybuch II wojny światowej. W obchodach uczestniczyli władze miasta na czele z prezydentem Tarnobrzega Dariuszem Bożkiem, radni, kombatanci, Strzelcy, harcerze oraz mieszkańcy Tarnobrzega.

w1 w2