PLAKAT SZCZEPIENIARusza akcja szczepień przeciwko COVID-19. Miasto Tarnobrzeg uruchomiło infolinię dla osób niepełnosprawnych, seniorów, osób które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Zgodnie z wytycznymi wojewody podkarpackiego Prezydent Tarnobrzega zapewnia transport do punktu szczepień osobom, które nie są w stanie same dotrzeć do realizującej szczepienia jednostki POZ. W myśl decyzji wojewody, mowa o osobach posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę) oraz o osobach mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

INFOLINIA w sprawie zorganizowania transportu na szczepienia przeciw COVID-19

tel. 690 448 795

czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00

UWAGA!  Infolinia służy wyłącznie umawianiu transportu na szczepienie

W celu REJESTRACJI na szczepienie prosimy skorzystać ze specjalnej rządowej infolinii (tel. 989), bądź umówić się poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na: pacjent.gov.pl) lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

W TARNOBRZEGU SZCZEPIEŃ PODJĘŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE PLACÓWKI:

 1. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, tel. 15 812 33 83
 2. Spółka Lekarska PULS1  Łukasiewicz i Partnerzy,  ul. 1 Maja 11 , tel. 15 822 92 88
 3. TARMED Spółka z o.o., ul. Kopernika 25, tel. 790 570 535, 15 822 52 18 
 4. Zakład Lekarza Rodzinnego FAMILIA, ul. Sienkiewicza 67, tel. 15 823 67 00
 5. NZOZ ESKULAP J. Zięba, B. Stawiarz , M. Hetel - Spółka Jawna, ul. Warszawska 378 (Wielowieś), tel.  15 832 32 03
 6. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z o.o., ul. Konfederacji Dzikowskiej 14, tel. 723 112 323
 7. Zespół Lekarzy MEDYTAR S. Krawczuk, B. Lipczyńska-Krużel, ul. Kościuszki 40, tel. 15 822 59 71
 8. NZOZ MACHÓW Spółka z o.o. Poradnia Lekarza Poz., ul. Strefowa 2,  tel. 15 855 47 94, 15 855 47 93
 9. FEN Spółka z o.o. Przychodnia Specjalistyczna, ul. Konfederacji Dzikowskiej 18,  tel. 15 823 74 51
 10. AQUA-MED Mateusz Ordon, ul. Mickiewicza 73, tel. 516252446
 11. NASZE ZDROWIE Spółka z o.o., ul. Sienkiewicza 67, tel. 15 822 25 22
 12. Poradnia Lekarza POZ MEDYK , ul. 1 Maja 11, tel. 15 822 27 49

WodyWody Polskie oddały do użytku cztery przepompownie, w rejonie Sandomierza i Samborca, wybudowane w ramach dużej inwestycji przeciwpowodziowej. Obiekty mają zapewnić bezpieczeństwo także mieszańcom Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego.

Oficjalne przekazanie przepompowni miało miejsce w Koćmierzowie (tam zlokalizowana jest jedna z przepompowni), gdzie w maju 2010 roku doszło do przerwania wału Wiślanego i skąd wezbrana woda wdarła się nie tylko do części Sandomierza, ale zalała też część Tarnobrzega, a także gminy powiatu tarnobrzeskiego. Przed ponownym takim kataklizmem chronić mają oddane właśnie obiekty. Zadaniem przepompowni jest bowiem odprowadzanie wód, w sytuacji zwiększonego przepływu, do zbiornika wyrównawczego, a następnie przekierowanie do Wisły, lub Koprzywnianki. Przepompownie kosztowały 30 mln złotych, a są elementem wartej 200 mln zł kompleksowej inwestycji przeciwpowodziowej.

- Woda to życie, woda łączy, ale woda też potrafi być tragedią. Pamiętamy rok 2010. Ta woda, która tutaj wylała się z koryta Wisły, ruszyła w kierunku Sandomierza i w kierunku Tarnobrzega. Dotknięci najdotkliwiej tą powodzią nareszcie doczekali się wyższych, wzmocnionych wałów, a teraz  przepompowni. W imieniu mieszkańców Tarnobrzega dziękuje Wodom Polskim za zaangażowanie w zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa – mówił podczas oficjalnego oddania przepompowni Dariusz Bożek, prezydent Tarnobrzega.

Prezydent  Tarnobrzega rozmawiał z marszałkiem województwa świętokrzyskiego na temat możliwości sfinalizowania likwidacji byłej kopalni siarki w Piasecznie. Spotkanie odbyło się w tarnobrzeskim magistracie.

MarszalekOd kilku lat w wypełnionym wodą, posiarkowym wyrobisku „Piaseczno” pracują pompy utrzymujące stały poziom lustra wody po to, aby nie zalało sąsiednich gmin. - Wprawdzie środki na odpompowywanie są zagwarantowane na mocy ustawy do 2027 roku, jednak to bezsensowne wydawane pieniędzy. Najwyższy czas, by sfinalizować likwidację wyrobiska „Piaseczno”. Konieczne jest opracowanie ostatecznej koncepcji rozwiązania i zamknięcia tego tematu – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. O tym też przed kilkoma dniami rozmawiał z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, na terenie którego Piaseczno leży.

W spotkaniu w tarnobrzeskim magistracie prócz gospodarza, prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka oraz marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego uczestniczył członek zarządu województwa świętokrzyskiego Marek Jońca, dyrektor Kopalni Siarki „Machów”, likwidator wyrobiska, Józef Motyka, członek rady nadzorczej kopalni Władysław Stępień, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego reprezentujący m.in. departament środowiska, przedstawiciele kopalni „Machów”.

W ocenie uczestników spotkania rekultywacja wyrobiska się zakończyła - oficjalnie w 2018 r. - i musi nastąpić ciąg dalszy (czyli likwidacja wyrobiska), jednak taki, który nie będzie godził w interesy zarówno gminy Tarnobrzeg, jak i gmin Łoniów, Koprzywnica, Samborzec. Zdaniem prezydenta Bożka, rozmowy na szczeblu wojewódzkim umożliwią przekazanie wypracowanych kompromisowych pomysłów do Warszawy, gdyż tylko odpowiedzialne decyzje na poziomie rządowym będą mogły doprowadzić do ostatecznego zamknięcia tego tematu. Zdaniem stron spotkania najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby, by regulacji stosunków wodnych na tym terenie podjęły się Wody Polskie. Zapowiedziano już kolejne spotkania w podobnym  składzie. 

Przypomnijmy, ciągnący się latami problem z likwidacją wyrobiska w Piasecznie spowodowany jest m.in. rozproszeniem kompetencji pomiędzy wieloma podmiotami. W 2012 roku w ramach komunalizacji gmina Tarnobrzeg otrzymała – oprócz zagospodarowanego wtedy już wyrobiska w Machowie - niezrekultywowane wyrobisko Piaseczno. Problem w tym, że położone na terenie innej gminy, a nawet w innym województwie. Tymczasem gmina nie może realizować zadań niedotyczących jej mieszkańców. W 2013 roku zajmująca się likwidacją pokopalnianych wyrobisk spółka miejska, Kopalnia Machów S.A. w likwidacji oficjalnie więc odstąpiła od wykonania systemu melioracyjno-drenażowego tamtych terenów, do czego zresztą nie była powołana i na co nie miała finansowania. Na szczeblu państwowym do wniosku likwidatora się przychylono, nie wskazano jednak wówczas, ani konkretnej gminy, która miałaby się tym zająć, ani żadnego innego podmiotu. A wciąż nierozwiązany problem Piaseczna, to zarówno realne zagrożenie podtopieniem terenów przyległych do wyrobiska (warto dodać, że grunty te zostały przeklasyfikowane i decyzją tamtejszego starosty, zabudowane), a także olbrzymie koszty ponoszone przez państwo związane z odpompowywaniem wody.