W związku z ogłoszonym przez premiera stanem zagrożenia epidemicznego i związanymi z tym obostrzeniami, miejskie targowisko w Tarnobrzegu przy ul. Kwiatkowskiego zamknięte zostaje od soboty, 14 marca, aż do odwołania. 
 
Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego skutkuje m.in. zakazem organizowania zgromadzeń grup liczących powyżej 50 osób, zawieszeniem działalności wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów, czy znacznym ograniczeniem działalności galerii handlowych.  
 

Przypominamy o możliwości i zachęcamy do opłacenia podatku przelewem. WAŻNE! - można dokonać takiej opłaty również za najbliższych członków rodziny.

W związku z przypadającym na dzień 16 marca terminem płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych zachęcamy wszystkich do płatności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tarnobrzega.

W przesłanych do podatników decyzjach wskazano indywidualne numery rachunków bankowych. Wpłata na ten rachunek automatycznie zostaje przyporządkowana do konta podatnika.

Jednocześnie informujemy, że przepisy ordynacji podatkowej pozwalają na wpłatę podatku za członków najbliższej rodziny (małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo). Ze swojego konta można więc dokonać wpłaty za rodziców, czy dziadków. Pamiętajmy, seniorzy są w grupie szczególnie narażonej na zachorowanie na COVID-19, ciężką w przebiegu chorobę wywołaną koronawirusem. Zaleca się im unikanie miejsc publicznych.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą kornawirusa istnieje konieczność ograniczania potencjalnego ryzyka jego rozprzestrzeniania. Podjąłem zatem decyzję o zamknięciu targowiska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego począwszy od dnia 18.03.2020 r. do odwołania. Moja decyzja podyktowana jest wyłącznie troską o mieszkańców.

Zdaję sobie sprawę, że jest to decyzja radykalna, lecz obecna sytuacja wymaga podejmowania wszelkich działań, które zmierzają do maksymalnego ograniczania wychodzenia z domu oraz spotykania się z innymi osobami, szczególnie w tak dużych skupiskach ludzkich. Podobne działania podejmują również inne miasta w naszym kraju, a, zamknięcie targowiska jest przejawem troski o zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta. Proszę Państwa o zrozumienie i stosowanie się do tej decyzji, jako wyraz wzajemnej obywatelskiej odpowiedzialności w ramach społecznej kwarantanny. Służby porządkowe będą zobligowane do bezwzględnego egzekwowania przestrzegania niniejszej decyzji.

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega

Dariusz Bożek

Patrole tarnobrzeskiej Straży Miejskiej od dziś, piątek 13 marca, rozpoczynają działania informacyjno-prewencyjne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Prezydent Tarnobrzega wraz z komendantem tarnobrzeskiej Straży Miejskiej zdecydowali, że w sytuacji bagatelizowania apeli o powstrzymaniu się z odwiedzaniem miejsc publicznych, a takie nieodpowiedzialne zachowanie dotyczy głównie młodzieży szkolnej, strażnicy miejscy podejmą profilaktyczne działania informacyjno-prewencyjne wobec młodych ludzi przebywających w miejscach publicznych. Strażnicy będą informować o powadze sytuacji, o zagrożeniu jakie niesie przebywanie w dużych skupiskach ludzi, będą sugerować pozostawanie w najbliższych dniach w domach.

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie oraz w nawiązaniu do podpisanej przez Prezydenta RP ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia  12.03.2020 r. Urząd Miasta Tarnobrzega informuje, że od 13 marca 2020 r. do odwołania, funkcjonowanie systemu darmowego poradnictwa na terenie Miasta Tarnobrzega, obejmującego nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację będzie funkcjonował na zmienionych zasadach.

Oznacza to, że w tym okresie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji będą prowadziły wyłącznie dyżury telefoniczne, odbywające się zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem funkcjonowania punktów. W związku z powyższym nie będzie możliwości umawiania się na wizyty w punktach prowadzących ww. porady.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku internatu byłego Liceum Ogólnokształcącego, 39 -400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30 (parter), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30.

Telefon: 15 81 81 512

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, czynny od poniedziałku do czwartku
w godz.: 10:00 – 14:00, piątek 8:00 – 12:00.

Telefony:

Poniedziałki – 602 452 635

Wtorki – 667 422 755

Środy – 600 464 471

Czwartki – 608 362 422

Piątki – 608 362 422