4040 czujników tlenków węgla zakupionych przez magistrat trafiło już do najbardziej narażonych na zatrucie czadem mieszkańców Tarnobrzega. Przekazanie czujników miało miejsce podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 6 listopada w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. W tym roku magistrat zakupił 40 czujników. Wszystkie trafiły do wskazanych przez MOPR mieszkańców szczególnie narażonych na zatrucie czadem. Dodatkowo miasto wydało 8 tysięcy ulotek informujących o zagrożeniu, informujących o sposobach zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla. Ulotki trafią do mieszkańców miasta poprzez spółdzielnie mieszkaniowe oraz przewodniczących osiedli.

11listPrezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek zaprasza do wspólnego uczczenia Narodowego Święta Niepodległości swoich poprzedników, byłych prezydentów miasta.

Stanisław Żwiruk, Jan Dziubiński, Norbert Mastalerz, Kamil Kalinka, Anna Pekár. Do każdej osoby, która miała zaszczyt pełnić funkcję prezydenta Tarnobrzega obecnie urzędujący włodarz wystosował zaproszenie, w którym podkreśla w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, że współcześni budujemy naszą Niepodległą każdego dnia. Od lat. - To więc, w jakim mieście dziś żyjemy to nie tylko my, tu, teraz. To także zasługa moich poprzedników, prezydentów Tarnobrzega – w zaproszeniu podnosi Dariusz Bożek zapraszając tych, którzy mieli swój wkład w tworzenie historii Tarnobrzega.

nW Tarnobrzegu, korzystając z dobrej pogody, ze zdwojoną siłą trwają nasadzenia łącznie 26 411 krzewów wzdłuż ulic Wisłostrada i Sikorskiego. Wszystko w ramach obowiązującej miasto umowy na całoroczne utrzymanie zieleni miejskiej, ale teżw ramach projektu „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, oś priorytetowa II.

źródło: https://tyna.info.pl/

W obecności wicemarszałków Województwa Podkarpackiego Ewy Draus i Piotra Pilcha, podpisaliśmy umowę na budowę i rozbudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zmodernizowane i rozbudowane zostaną ulice – Żeglarska i Plażowa, na których poprawi się płynność ruchu oraz bezpieczeństwo pieszych. Cały projekt będzie realizowany za kwotę 13 017 712,00 złotych, z czego dofinansowanie z RPO WP to 8 667 467,55 złotych. Termin realizacji: I kwartał 2020 - II kwartał 2021 r.

d