W poprzednim wpisie przedstawiłem Wam, drodzy tarnobrzeżanie, jedną z propozycji związanych z zagospodarowaniem jeziora. Wraz z zespołem tworzącym mój komitet „Razem dla Tarnobrzega”, po konsultacjach z fachowcami, a przede wszystkim wsłuchując się w Wasz głos, mam gotowy, możliwy do zrealizowania plan na to, by Jezioro Tarnobrzeskie otrzymało to, co jemu, a także ludziom którzy ciężką, wieloletnią pracą oraz poświęceniem je tworzyli, po prostu się należy. Musimy pamiętać o tym, że jezioro powstało na gruzach kopalni, która była potęgą, najważniejszym zakładem pracy, budowała miasto w każdej jego sferze.

Oto nasza koncepcja:

 • budowa drogi opaskowej, a na jej bazie również ciągów komunikacyjnych wokół jeziora umożliwiających wprowadzenie ruchu dwukierunkowego z uwzględnieniem potrzeb osób pieszych i rowerzystów (ścieżka pieszo-rowerowa);
 • budowa oświetlonej promenady wzdłuż jeziora (pomiędzy brzegiem a drogą opaskową z uwzględnieniem lokalizacji pawilonów handlowych i gastronomicznych);
 • zagospodarowanie terenów obok Mariny z przeznaczeniem na pole campingowe i carawaningowe (powstanie infrastruktury biwakowej tj. węzła sanitarnego z ciepłą wodą, stacji zasilających w energię elektryczną, zaplecza kuchennego, boiska do gry w siatkówkę plażową oraz plażową odmianę futbolu soccer beach, nowe miejsca na ognisko i grilla);
  • poprawa czystości piasku na plaży;
  • przebieralnie plażowe wraz z budową toalet;
  • miejsca parkingowe wraz z likwidacją opłat wjazdowych i wprowadzeniem strefy płatnego parkowania;
 • wsparcie stowarzyszeń i klubów działających na terenie jeziora: Jacht Klubu Kotwica (budowa falochronu przy kei, zakup sprzętu szkoleniowego), Klubu Kajakowego Jezioro (budowa przystani kajakowej wraz z hangarami na sprzęt, szatniami i toaletami);
 • sukcesywne zasilanie terenów wschodniej części jeziora
  w infrastrukturę techniczną;
  • budowa deptaka i ścieżek do nordic-walkingu;
  • utworzenie stanowisk - łowisk dla wędkarzy od strony kanału wlotowego znajdującego się w południowej części jeziora (wsparcie dla PZW);
 • zagospodarowanie terenów pod sezonową stadninę i szkółkę konną (partner stowarzyszenie Esteka).

W urzędzie miasta są już gotowe projekty, m.in. na pole namiotowe. Trzeba je wykorzystać.

Źródła finansowania: Budżet Miasta, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Regionalny Program Operacyjny, Polski Fundusz Rozwoju, Fundusze norweskie.

Kategoria: