Skrajna 3Od poniedziałku 4 października zamknięta dla ruchu zostanie ul. Skrajna oraz odcinek ul. Nadole. Ruszają prace zabezpieczające skarpę osuwiska wraz z przebudową ul. Skrajnej i remontem ul. Nadole.

Jak informuje Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega, w związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. ,,Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu oraz remontem drogi powiatowej ul. Nadole w miejscach włączenia do ul. Skrajnej” od dnia 4 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nastąpi  całkowite zamknięcie ul. Skrajnej (cały docinek drogi) oraz ul. Nadole (odcinek od skrzyżowania z ul. Sandomierską i Placem Górnika do ul. Skrajnej). Ruch zamknięty będzie dla ruchu pojazdów z wyjątkiem służb ratunkowych oraz technicznych. Zapewniony będzie ruch pieszych związany z dojściem do posesji.

W załączeniu plany sytuacyjne czasowego oznakowania ruchu.