MagieraTo dzięki jego uporowi i trosce o świadectwa historii doprowadzono do renowacji pomnika „Jędrusiów” w Tarnobrzegu. Postawę pana Krzysztofa Magiery docenił prezydent Tarnobrzega.

Za zaangażowanie w sprawy miasta, za olbrzymią troskę o świadectwa historii, czym przyczynił się do zainicjowania remontu monumentu poświęconego legendarnemu Oddziałowi Partyzanckiemu Armii Krajowej „Jędrusie” oraz pomnika jego dowódcy, twórcy organizacji „Odwet”, Władysława Jasińskiego – głosi napis na okolicznościowym grawertonie, który w piątek, 19 marca, z rak prezydenta Tarnobrzega Dariusza Bożka, odebrał Krzysztof Magiera. Uroczyste podziękowanie za to, że swoim uporem i wytrwałością w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu pokazał z jak wielką estymą traktuje dzieje kraju, ale też lokalną historię, jak ważne dla niego jest podtrzymywanie pamięci o tych, którzy tę historię tworzyli planowano jesienią minionego roku, podczas oficjalnego odsłonięcia po renowacji pomnika „Jedrusiów”. Pandemia pokrzyżowała te plany, a niepewność i tego roku zdecydowała, że podziękowanie odbyło się kameralnie, w magistracie.

Jak podkreślił prezydent, Dariusz Bożek, przed każdym pokoleniem stawiane są adekwatne do czasów wyzwania, od każdego oczekiwane jest zaangażowanie w sprawy zarówno małe, lokalne, ale też i te ogólnonarodowe. - Jak kiedyś przed Władysławem Jasińskim i „Jędrusiami” historia postawiła wyzwanie najwyższe, oczekując założenia munduru i walki zbrojnej, tak my, współcześni zobowiązani jesteśmy do troski o pamięć o tych bohaterach. Pan tę lekcję odrobił z oceną celującą. Raz jeszcze serdecznie dziękuję – mówi Dariusz Bożek.

8wspanTarnobrzeg ma swoich „Ośmiu Wspaniałych”!

Zadanie łatwe nie było. Kapituła konkursowa wyłoniła ośmiu najwspanialszych nastolatków spośród uczniów tarnobrzeskich szkół. Zdecydowano też, że w eliminacjach ogólnopolskich tego wyjątkowego konkursu Tarnobrzeg reprezentować będzie Aleksandra Dudek, uczennica LO im. Kopernika.

Gabriela Panek ze Szkoły Podstawowej nr 9, Michał Rożnowski z Zespołu Szkół nr 2, Eryk Tomczyk i Natalia Redestowicz repezentujący Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Emilia Małkiewicz z Zespołu Szkół im. ks. S. Staszica, Ada Trojanowska uczennica Szkoły Podstawowej nr 3, Mateusz Adaś ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Aleksandra Dudek z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika -  tarnobrzescy wspaniali. Nie tylko znakomicie się uczą, realizują swoje pasje, są niepowtarzalni, kreatywni, ale też dzielą się dobrem,  wykazują wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia. Są gotowi wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą. Tacy są, wspaniali.

- To wyciągnięcie dłoni, pomoc drugiemu człowiekowi, to rzeczy niezwykle ważne w naszym życiu. Szczególnie w dzisiejszym świecie. To budujące, że wam młodym się chce, że dążycie nie tylko do zaspokajania wyłącznie własnych potrzeb, ale dostrzegacie potrzeby innych. Zaczynacie siać dobro w wieku licealnym, czasem jeszcze szkoły podstawowej, a przecież czym skorupka… Jestem pewien, że taka postawa zostanie z wami na zawsze. Bo pomagać zawsze warto i nawet gdyby inni mówili, że to nie ma sensu, że nie warto, nigdy nie odpuszczajcie. Tego wam życzę cytując za Władysławem Bartoszewskim, warto być przyzwoitym – mówił do ósemki wspaniałych tarnobrzeskich uczniów prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.

Pod wrażeniem młodzieży byli również członkowie kapituły. - Wszyscy jesteście wspaniali. To był dla nas wielki zaszczyt móc poznać was osobiście, wysłuchać czym się zajmujecie, jak fantastycznie się realizujecie. Wszystkim wam należą się wielkie gratulacje – mówiła wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega Bożena Kapuściak przedstawiając werdykt Kapituły Konkursowej Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Tarnobrzega. Jak przyznała, kapituła, w której zasiadają i przedstawiciele Urzędu Miasta, Rady Miasta, Rady Seniorów, ale też pedagodzy, osoby zajmujące się pracą społeczną, wolontariatem, zadania łatwego nie mieli. Po burzliwych obradach ze zgłoszonych w tym roku do konkursu dwunastu wspaniałych wyłoniono ósemkę najwspanialszych. Zdecydowano też, że w eliminacjach ogólnopolskich konkursu „Ośmiu Wspaniałych” Tarnobrzeg reprezentować będzie Aleksandra Dudek.

Ola jest uczennicą klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Cechuje się olbrzymią kulturą osobistą, a przede wszystkim wielką wrażliwością na sytuację i potrzeby drugiego człowieka, otwartością na świat oraz autentyczną potrzebą rozwijania swoich zainteresowań. W szkole osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest laureatką olimpiad przedmiotowych, wielokrotnie wyróżniania w konkursach różnych szczebli, znakomicie radzi sobie także w rywalizacjach sportowych. Jednak to, co ją szczególnie wyróżnia, to działalność na rzecz środowiska lokalnego, na rzecz konkretnych ludzi, którym bezinteresownie śpieszy z pomocą. Nie jest obojętna także na los zwierząt, angażuje się w akcje na rzecz schroniska i jego czworonożnych podopiecznych. Za swą działalność społeczną w roku 2018, będąc wówczas uczennicą Gimnazjum nr 1, została wyróżniona odznaką Jachowicza.  Aktywnie działa w grupie wolontariackiej „Miasto Aniołów”. Bierze udział w zbiórkach żywności, kiermaszach charytatywnych, ale również bezpośrednio pomaga konkretnym osobom, głównie tarnobrzeskim seniorom - od roku jest wolontariuszem pani Michaliny, starszej samotnej tarnobrzeżanki. Ola udziela się również na rzecz najmłodszych biorąc udział w akcjach czytania dzieciom, czy w wakacje jako wolontariusz opiekując się dziećmi podczas obozów sportowych. Z wielkim oddaniem działa na rzecz drugiego człowieka, ale nie zaniedbuje przy tym swojego rozwoju. Działa w międzynarodowym projekcie Erasmus Culture Shadow - Cultural Learning Cookbook, uczestniczy w seminariach, także międzynarodowych, jest finalistką programu stypendialnego FLEX, realizuje swój własny projekt społeczny „Jestem” w ramach Vital Voices Chapter Poland, którego celem jest m.in. promowanie wiedzy - głownie wśród rówieśników - na temat problemów psychologicznych, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania. Pozytywne myślenie i optymizm, wszechstronność zainteresowań, zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego i konkretnych ludzi, dociekliwość w poznawaniu rzeczywistości, to cała Aleksandra Dudek.

Motto życiowe Oli, to „żyć dla innych”. – To właśnie bycie dla innych, nie tylko dla siebie, tak naprawdę ma sens. Trzeba być otwartym na potrzeby innych, działać dla dobra drugiego człowieka. Nie można być obojętnym i myśleć tylko o sobie. Owszem, trzeba realizować siebie, ale nie zapominając przy tym, że obok są inni, którzy może potrzebują naszej pomocy, wsparcia, których czasami wystarczy tylko wesprzeć, by też mogli się rozwinąć – mówi Ola.  Jak dodaje, o jej pozaszkolnej, charytatywnej działalności niewielu rówieśników wie. – Ale przecież nie to jest najważniejsze. Najważniejsze, bym zawsze była tam, gdzie mnie ktoś potrzebuje.